Relatieverslaving en co-dependentie

Wat is eigenlijk een gezonde relatie?


 • Jezelf kunnen zijn/transparant kunnen zijn
 • Je emoties kunnen delen en je kwetsbaar kunnen opstellen
 • Je veilig voelen en er is sprake van openheid
 • Vertrouwen in elkaar
 • Er is een gezonde balans tussen vrijheid en ruimte voor jezelf en commitment met de ander
 • Er is sprake van wederzijdse steun naar elkaar
 • Veilig ruzie kunnen maken
 • Eigen aandeel kunnen zien en verantwoordelijk zijn voor jezelf
 • Er is ruimte voor eigen behoeften en deze kunnen geuit worden
 • Respect voor de behoeftes van elkaar
 • Er is intimiteit, genegenheid en seksualiteit
 • Eerlijkheid
 • Liefde
 • Er is ruimte voor wederzijdse groei en stimuleren elkaar daarin


Wat is co-dependentie?


Co-dependentie valt het beste te omschrijven als een soort toestand, ook wel trance/roes genoemd waarbij je automatisch je eigen gevoelens en behoeftes opzij zet ten behoeve van de gevoelens en behoeftes van een ander.


Het voelt als een trance/roes omdat het zo vanzelfsprekend voelt en wordt ervaren alsof je geen keuze hebt en het je als het ware overvalt. Zo snel en automatisch dat je het op het moment zelf vaak niet in de gaten hebt. Achteraf kunnen er gevoelens komen van schuld, vermoeidheid, boosheid, verdriet of eenzaamheid.


Je bent gericht op de ander, hoe die zich voelt en gedraagt en hoe die reageert. Daarmee maak je jezelf afhankelijk van de ander, al dan niet bewust.


Herken je het dat je het gevoel hebt: wie ben ik nu eigenlijk zelf? Het gevoel jezelf te verliezen?

Je past je zo aan aan de ander dat je zelf als het ware 'verdwijnt'.


Zorgen voor de ander en je verantwoordelijk voelen over hoe de ander zich voelt is normaal voor je. Je maakt keuzes die goed zijn voor de ander, houdt rekening met de ander en dat gaat vanzelf want dat ben je zo gewend.


Hoe ontstaat co-dependentie?


Co-dependent gedrag wijst erop dat de behoeften in de kindertijd niet vervuld zijn, waardoor je onvoldoende weet wie je zelf bent. Je hebt hierdoor het vermogen verloren om van binnen uit een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen.


Emotionele belasting/parentificatie

De emoties en behoeftes van de ouder(s) staan op de voorgrond en zijn zo aanwezig dat er geen ruimte en aandacht is voor jou. Als kind ben je kwetsbaar en afhankelijk van je ouders.

De emoties zijn overweldigend voor je als klein kind en je kan niet anders dan je aanpassen aan de volwassenen. Als kind ben je zo sensitief dat je aanvoelt wat ouders willen en nodig hebben. Zo leer je om je eigen gevoelens en emoties aan de kant te zetten, om de emotionele situaties die te groot zijn voor je als kind te kunnen overleven.

De eigen werkelijke emotie kan niet worden geuit en blijft wel opgeslagen in je lijf. Weg van jezelf.


Emotionele verwaarlozing

Kinderen hebben behoefte aan geborgenheid en aan een gezond voorbeeld op het gebied van omgaan met emoties om de signalen van hun eigen innerlijk te begrijpen.

Het kan zijn dat je ouders niet in staat waren met hun eigen emoties om te gaan en daardoor ook niet met die van jou. Hierdoor heb je niet geleerd om aan te geven wat je vindt en voelt omdat je op het uitten van emoties en behoeftes juist afwijzing hebt ervaren. Voor je gevoel hebben deze emoties er niet mogen zijn.
Het Coachhuis Amsterdam

Van Oldenbarneveldtstraat 48C 1052 KC Amsterdam


06 24901964

info@annestam.nl

Copyright @ All Rights Reserved